اخبار مهم سامانه

اخبار بیشتر

خرید بیش از نیم میلیون تن گندم از گندمکاران اردبیلی

مرداد
17

خرید گندم در استان اردبیل از مرز نیم میلیون تن گذشت.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: 43

سفر آقای دکتر قنبری به استان اردبیل

مرداد
17

آقای دکتر قنبری معاون محترم وزیر ،رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در جریان سفر به استان اردبیل با آقای دکتر خدابخش استاندار اردبیل دیدار و از مراکز خرید گندم این استان بازدید کرد.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: 39

کسب رتبه سوم کشور در خرید محصول کلزا توسط استان اردبیل

مرداد
7

استان اردبیل در خرید محصول دانه کلزا در رتبه سوم کشور قرار گرفت

ادامه مطلب
تعداد بازدید: 40

میزان خرید گندم در استان اردبیل از 450هزار تن گذشت

مرداد
4

میزان خرید گندم در استان اردبیل از450هزارگذشت.

ادامه مطلب
تعداد بازدید: 70

خرید گندم استان اردبیل

تیر
13

میزان خرید گندم در استان اردبیل از مرز 350هزار تن گذشت

ادامه مطلب
تعداد بازدید: 104