بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی از مراکز خرید سویا

متعلق به مجموعه اخبار سایت

بازدید آقای مهندس سروی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از مراکز خرید سویا وتجلیل ایشان ازمدیرکل شرکت غله استان ودست اندرکاران خریدسویا

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ،آقای مهندس سروی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل روز گذشته از مراکز خرید سویا و آفتابگردان در شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار بازدید کردند.در جریان این بازدید که آقایان نوبخت مدیرکل شرکت غله استان،جهانی مدیرسازمان جهاد شهرستان بیله سوار وصحرایی رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند،آقای مهندس سروی از زحمات مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان و همچنین پرسنل زحمتکش این شرکت قدردانی کردند.

ایشان افزودند شرکت غله استان اردبیل در سالجاری با خرید بیش از 572هزار تن محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و همچنین خرید دانه های روغنی کلزا،آفتابگردان و سویا نقش بسزایی در امر ارائه خدمات به کشاورزان عزیز استان داشته است.

در این بازدید مهندس علی نوبخت ضمن قدردانی از حضور آقای مهندس سروی در مراکز خرید سویا و آفتابگردان و ایجاد روحیه مضاعف در دست اندرکاران این امر ،از همکاریهای تنگاتنگ سازمان جهاد کشاورزی استان در امر خرید موفقیت آمیز این محصولات تقدیر کرد.

نوبخت همچنین  از مقدارخرید بیش از 22هزارتن محصول سویا و 353 تن دانه های روغنی آفتابگردان و چگونگی حمل بموقع این محصولات به کارخانجات روغن کشی ،گزارشی را خدمت آقای مهندس سروی  ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه نمودند.

نوبخت افزود کل مبلغ دانه های آفتابگردان خریداری شده از کشاورزان پرداخت و قسمتی از مطالبات سویا کاران عزیز نیز به حساب آنان واریز و مابقی آن با پیگیریهای صورت گرفته توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در روزهای آتی پرداخت خواهد گردید.