پرداخت مطالبات سویا کاران اردبیل

متعلق به مجموعه اخبار سایت

پرداخت بیش از 585 میلیارد ریال از مطالبات سویا کاران اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ،آقای مهندس علی نوبخت عضو هیت مدیره و مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پرداخت مبلغ 585 میلیارد ریال از مطالبات سویا کاران اردبیل خبر داد و گفت از آغاز عملیات خرید محصول سویا در شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار تا حال حاضر مقدار 37000 تن دانه های روغنی سویا بصورت همزمان در 11 مرکز خرید از کشاورزان عزیز خریداری و به مقاصد اعلام شده از سوی اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت متبوع حمل گردیده است .

مهندس نوبخت ضمن قدردانی از همکاری اداره کل هماهنگی توزیع و فروش در جهت صدور مجوز حمل سویا،با اشاره به وضعیت جوی منطقه خواستار تسریع در صدور مجوز حمل گردید.همچنین نوبخت در خصوص پرداخت مابقی مطالبات سویا کاران  منطقه گفت با پیگیریهای صورت گرفته توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران این مبالغ در روزهای آتی به حساب این عزیزان واریز خواهد گردید.