پیش بینی خرید گندم در اردبیل

متعلق به مجموعه اخبار سایت

پیش بینی خرید 530000تن گندم در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل،آقای مهندس علی نوبخت عضو هیئت مدیره و مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان که در جلسه هماهنگی خرید گندم سخن می گفت از آمادگی این شرکت برای خرید سالجاری خبر داد و گفت بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیش بینی می شود امسال بالغ بر 530000 تن گندم از مزارع سطح زیر کشت استان برداشت گردد.

نوبخت افزود بر اساس دستورالعمل صادره از سوی شرکت متبوع قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی با افت مفید 4% و افت غیر مفید 2%،13000 ریال و برای گندم دوروم 13300 ریال تعین گردیده است.وی گفت رایزنی های لازم با سازمان تعاون روستایی استان برای انتخاب مباشر خرید صورت گرفته و در صورت نیازاز ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی و کارخانجات آرد سازی نیز استفاده  خواهیم کرد.

مهندس نوبخت اشاره کرد عاملین تشخیص و ذیحساب ،مسئولین کنترل کیفی و ناظرین خرید همانند سالهای قبل کار نظارت بر امر خرید را بر عهده خواهند داشت.تحویل هرگونه محمولات گندم وارداتی و بذری در مراکز خرید ممنوع بوده و ضمن توقف کامیونهای حامل گندم با مشخصات مذکور ،موارد به دستگاههای نظارتی ذیربط ومراجع قضایی معرفی خواهند گردید.

مهندس نوبخت اظهار داشت تحویل گندم از کشاورزان عزیز در مراکز خرید صرفا برابر لیست اعلامی از سوی مدیریت محترم سازمان جهاد کشاورزی هر منطقه صورت خواهد گرفت.ضمنا محل جغرافیایی مراکز خرید گندم در کلیه نقاط استان طوری خواهد بود که کشاورزان خرده پا نیز بتوانند به آسانی به مراکز خرید دسترسی داشته باشند.